Katastar i ZK - Usklađenje

Izrada elaborata za katastar i zemljišnu knjigu.


Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Usklađenje je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja.

Uzrok ne usklađenosti podataka katastra i zemljišne knjige je taj što se u prošlosti nisu prijavljivale promjene na zemljištu u gruntovnici (vlasništvo), iako su ljudi međusobno sklapali kupoprodajne ugovore.

Usklađenje je bitno ukoliko:

  • ukoliko se prodaje zemljište
  • započinje se gradnja
  • želi se etažirati objekt
  • za postupak ishođenja rješenja o izvedenom stanju objekta

Prvi korak kod usklađenja je identifikacija zemljišno-knjižne (gruntovne) čestica sa katastarskom česticom.
Podatak o identifikaciji čestica izdaje katastar.
Neusklađen katastar i zemljišna knjiga - primjer

  • Ako se razlikuje podatak o površini u katastru (posjedovni list) i gruntovnici (vlasnički list)
  • Objekt je upisan u katastar, ali nije i u zemljišnu knjigu.

Za potrebe usklađenja izrađuje se geodetski elaborat za usklađenje katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja.
Za upis objekta u zemljišnu knjigu potrebno je izraditi geodetski elaborat za usklađenje zemljišno-knjižnog stanja sa katastarskim, u kojemu se prilaže i valjana dokumentacija (dokaz o legalnosti objekta) na temelju koje je kuća izgrađena.