Katastar i ZK - Etažiranje

Izrada elaborata za katastar i zemljišnu knjigu.


Etažiranje

Etažiranje je postupak uspostave vlasništva nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad određenom stambenom ili poslovnom jedinicom i njoj pripadajućim zajedničkim dijelovima zgrade.

Uspostavljeno vlasništvo može se upisati u zemljišne knjige (uknjižiti kao vlasništvo). Svakom suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana, poslovnog prostora) pripada udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se stan nalazi.
U zgradama koje nisu etažirane, vlasnički udjeli u zgradi nisu do kraja definirani.
Jedini pravni dokaz o vlasništvu nad nekretninom je izvadak iz zemljišnih knjiga (gruntovnice). Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana.

Provođenjem postupka etažiranja, moguće je provesti sljedeće radnje:

 • dobivanje hipotekarnog kredita
 • kupnju, odnosno prodaju nekretnina
 • diobu obiteljskih nekretnina
 • ostavinsku diobu
 • utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Postupak etažiranja se može provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:

 • stanovi
 • poslovni prostori
 • garaže
 • parkirna mjesta
 • kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

Postupak etažiranja se provodi na osnovu etažnog elaborata čiji su sastavni dijelovi:

 • tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
 • tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
 • prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
 • prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
 • grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine
 • prijedlog upisa u zemljišne knjige