Usluge u geodeziji

Odrađujemo sve geodetske poslove.

Katastar

Katastar

 • Geodetski projekti
 • Parcelacijski elaborati
 • Usklađenje katastra i zemljišne knjige
 • Upisi u katastar i zemljišne knjige
 • Iskolčenja
 • Etažiranje objekata
Katastar

Katastarska izmjera

 • Izmjere i tehničke reambulacije svih vrsta zemljišta
 • Vektorizacija i geokodiranje planova i karata
Katastar

Legalizacija objekata

 • Novi krug legalizacija samo što nije krenuo
 • Nudimo brzu i efikasnu izradu elaborata za legalizaciju te upis u katastar i zemljišnu knjigu nakon legaliziranja
 • Potpuna podrška što se tiče papirologije vezane uz legalizaciju
 • Slobodno se javite i zatražite ponudu
Katastar

Geodetsko vještačenje

Uz dva sudska vještaka ni vještačenja nam nisu nepoznanica. Geodetsko vještačenje sadrži geodetsku izmjeru, izradu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju.
Izrađuje se na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari koja se vodi, kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude ili nekog drugog rješenja.
Vještački nalaz i mišljenje se može izraditi i na zahtjev tijela državne i lokalne uprave i samouprave, nekog drugog pravnog subjekta ili fizičke osobe.

Katastar

3D Survey

Tvrtka posjeduje dron:Phantom P4 i 3D Survey program Slovenske firme Modri planet d.o.o. za koji je ujedno i zastupnik u prodaji, pa se slobodno možete obratiti za kupnju.
Vršimo snimanje 3D modela terena te obradu podataka.

 • Ortofoto
 • Digitalni model terena
 • Oblak točaka
 • Računanje volumena
 • Profili
 • Izrada slojnica
 • Automatska klasifikacija područja
 • Multispektralne slike
 • Termalna osjetljivost
 • LiDAR
 • Izvješća

Produkti

Kod nas možete kupiti sve navedeno dolje.

ZwCAD

2D i 3D CAD program za tehničko crtanje. Besprijekorna kompatibilnost sa drugim CAD softverima.

Više... »

GeoPLUS

Geoplus

Program za geodeziju , za obradu geodetskih podataka

Više... »

Zw3D

Program za 3D modeliranje, mogućnost spajanja na CNC strojeve

Više... »

Geosoft d.o.o.

Program za vođenje ureda, FISKALIZIRANJE računa, izrade poslova, ponuda i računa.

Više... »

Podrška

Trebaš pomoć? Klikni na gumb i tu smo za par sekundi...

Geosoft d.o.o. dostupan je 30 dana besplatno. Svi ga mogu isprobati. Kada verzija istekne, a niste u mogućnosti platiti moguće je pregledavati samo podatke do datuma isticanja. Nije moguće dalje raditi po programu.

GEOSOFT D.O.O.

Specijalizirana tvrtka za obavljanje svih poslova sa područja praktične geodezije i katastra

Geodezija

Tvrtka je započela poslovanje 1990. godine te se u 20 godina poslovanja pretvorila u renomiranog partnera na području geodetskih djelatnosti. Tvrtka posjeduje ovlaštenje Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te sve potrebno za geodetsko vještačenje.

Programiranje

Bavimo se programiranjem programa vezanih za geodeziju GEOPLUS, te programa vezanih za vođenje tvrtke, izrade računa, ponuda, vođenje poslova, izrada putnih naloga, evidencije rada,... Geosoft d.o.o..

DRON

Snimanje 3D modela terena dronom Phantom P4 te zastupništvo u prodaji istog.

Kontaktiraj nas

Imaš pitanje, trebaš pomoć, javi nam se.

GEOSOFT d.o.o.
Sjedište: Nad Lipom 4, 10000 Zagreb
Ured: Petrovaradinska 1b, 10000 Zagreb
P: (+385) 1 3768 250
F: (+385) 1 3768 219
Opći podaci
OIB: 65512015046
Porezni broj: 03572595
MBS: 080234562
PBZ: HR8023400091110044479
Erste & Steiermärkische banka: HR3224020061100505095
SWIFT kod Erste: ESBCHR22
Brojevi mobitela
Saša Grebenar (+385) 99 6666 556
Marko Grebenar (+385) 98 1919 793
Aleksandar Grebenar (+385) 98 472 815
Andrea Poljak (+385) 95 8947 867
e-mail: geosoft@geosoft.hr

© 2017 Copyright GEOSOFT d.o.o.
All rights reserveds.